Wągrowiecki Budżet Obywatelski 2023

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 26.07.2022 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.08.2022 00:00 15.08.2022 00:00
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 16.08.2022 00:00 05.09.2022 00:00
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 06.09.2022 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 12.09.2022 00:00 02.10.2022 00:00
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 05.10.2022 12:00