Wągrowiecki Budżet Obywatelski 2024

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 23.06.2023 12:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.07.2023 00:00 16.07.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 17.07.2023 00:00 07.08.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 08.08.2023 12:50
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 16.08.2023 00:01 06.09.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 08.09.2023 10:00