Wągrowiecki Budżet Obywatelski 2023

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 26.07.2022 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.08.2022 00:00 28.08.2022 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 29.08.2022 00:00 05.09.2022 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 06.09.2022 12:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 08.09.2022 00:00 29.09.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 30.09.2022 12:00